WYKONAWSTWO

Kilka wskazówek jak powinien wyglądać wykonanie prac:

Krótki słowniczek:
Zamawiający – zazwyczaj Inwestor, w tym przypadku osoba zlecająca wykonanie prac, płatnik.
Wykonawca – osoba lub firma wykonująca prace elektryczne

UWAGA: Zawsze sprawdzaj czy osoba wykonująca lub nadzorująca prace elektryczne posiada aktualne uprawnienia elektrycznego co najmniej „E” – eksploatacja, najlepiej jeżeli będzie posiadała „D” dozoru.

1. SPRAWY FORMALNE

• Podstawą wykonania prac są oczekiwania zamawiającego. Powinny zostać one przelane na papier przez Wykonawcę czyli przygotowany wstępny projekt instalacji, który będzie podstawa wykonania prac, jeżeli nie ma już wykonanego przez projektanta. Pamiętaj Wykonawca musi poświęcić czas na przygotowanie takich rysunków, jeżeli przygotuje i nie dojdzie do realizacji to zawsze trzeba zapłacić za ich wykonanie, jeżeli natomiast zostanie podpisana umowa i owy Wykonawca zrealizuje prace to czas na przygotowanie dokumentacji jest wliczany w wartość wykonania prac, chyba że osoba wykonująca takie rysunki doliczy taka pozycję w kosztorysie.
ZASADA NAJWAŻNIEJSZA DLA OBU STRON
FINANSE – pamiętaj o podpisaniu umowy, jest to zabezpieczenie obu stron.
Umowa – jej treść jest zróżnicowana, powinna zawierać … już wiadomo co, jeżeli nie to na ostatniej stronie patrz załączniki „ Umowa na wykonanie robót elektrycznych - przykład”, ważniejszy jest jednak kosztorys wykonania prac, bowiem właśnie on jest podstawą do roszczeń dotyczących zakresu prac. Zamawiający powinien wiedzieć za co ma zapłacić, im bardziej przejrzyste informacje tym mniej niedomówień. Nie można opierać się na przypuszczeniach.

2. WYKONANIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac w Waszym obiekcie, także zaufanie jest niezbędne. Pozwól mu wykonać prace zgodnie z jego wizją i doświadczeniem, może ona odbiegać w stosunku do innych Wykonawców, lecz nie znaczy to, że jest niepoprawna. Nie ma jednoznacznej formy układania przewodów, mogą być prowadzone po ścianach, sufitach bez bruzd, w bruzdach, w peszlach ochronnych, rurach itp. Najważniejsze jest aby było bezpiecznie i estetycznie.

Kontakt

www.elektrykadladomku.pl

507 751 128